εποπτάνομαι

ἐποπτάνομαι (AM)
φαίνομαι, εμφανίζομαι.
[ΕΤΥΜΟΛ. < επί + οπτάνομαι «εμφανίζομαι» (< οπ-τός) από τη ρ. οπ- (πρβλ. όπωπα «βλέπω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.